mo

Find de populære bøger og hudplejeprodukter i webshoppen

… Men må man godt skære i en baby?

omskæring

Jeg er klar over at jeg bevæger mig ud på noget der for nogen er mere end usædvanligt tynd is med dette blogindlæg, men ikke desto mindre, synes jeg ikke bare det er relevant; jeg synes også det er vigtigt.

Det handler om omskæring af børn; eller rettere sagt om det borgerforslag der lige nu ligger og samler underskrifter i håbet om en lovmæssig indførelse af en mindstealder for omskæring af raske børn, på 18 år.

Ja, 18 år. Altså, et forbud mod omskæring af raske børn.

Et forbud som igennem tiden har skabt genklang af frygt for at diskriminere andre religioner end den primære her i landet; ovenikøbet blandt andet en religion som vi ovenpå en forfærdelig anden verdenskrig, virkelig skal passe på med at træde på og en anden, som efterhånden er så tabuiseret at sige noget kritisk om, at vi helt klart hellere tier, frem for at tale.

“Man må ikke træde på dem, der i forvejen ligger ned” og man må sådan set heller ikke, i følge dansk grundlov, forhindre nogen i at “… forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning…” så hvad pokker laver vi overhovedet, når vi fremstiller eller støtter et borgerforslag, der rent faktisk har til hensigt at standse en aktivitet, som netop er forbundet med nogle religioners overbevisning?

Jeg er klar over at jeg bevæger mig ud på noget der for nogen er mere end usædvanligt tynd is med dette blogindlæg, men ikke desto mindre, synes jeg ikke bare det er relevant; jeg synes også det er vigtigt.

Ganske kløgtigt – og heldigvis – følger det i lovteksten at førnævnte forudsætter, at “… intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden…” og her kommer vi selvklart i problemer, for det er – selvfølgelig, fristes jeg til at sige – ikke tilladt, at gøre skade på – at skære hudstykker af – børn i al almindelighed her i landet. Faktisk står der direkte i FNs børnekonvention at alle deltagerlande – herunder Danmark – “…skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed…”. 

… Så hvorfor (pokker) tillader vi så til stadighed omskæring af fuldkommen raske børn? Raske drengebørn, for at være lidt mere specifik. Paradoksalt nok er omskæring af piger nemlig (heldigvis) allerede forbudt. Bevares, omskæring af piger findes i rigtigt mange grader og også i nogle, som er væsentligt mere invasive og potentielt langt mere farlige end omskæringen af drenge, hvorfor det muligvis kunne forsvares, at det er mere skadeligt for pigens sundhed at blive omskåret end det er for drengens; men der findes altså også typer af omskæring af piger, som jeg vil vove at påstå, i selve indgrebets risiko- og alvorsgrad, kunne være at sammenligne med omskæring af drenge. Forskellen er bare, at det, uanset graden af omskæringen, er ulovligt at omskære piger, men ikke drenge. Man må, som loven er i dag, gerne omskære helt raske, nyfødte drenge, på baggrund af enten religion eller tradition.

For “man må ikke sparke på nogen der i forvejen ligger ned” og “vi skal jo også passe på med ikke at virke krænkende overfor fremmede og at nedgøre andre religioner eller traditionel praksis som har været foretaget igennem tusinder af år”. 

Gu’ skal vi ej!

Vi skal sgu da meget hellere passe på vores børn og lige sætte hovedet tilbage på halsen og åbne vores dertilindrettede øjne og se, hvad pokker det er vi har gang i. Man må ikke skære i børn, uden nogen fysisk årsag. Punktum.

Jeg er ingenlunde imod omskæring af drenge eller mænd og jeg synes det er dejligt, at vi lever i en verden og som en race, hvor vi rent faktisk har kompetencerne til at rette op på naturen, i de tilfælde hvor den ikke er sufficient. For eksempel ved at omskære drenge eller unge mænd med forhudsforsnævring eller andre fysiske skavanker, som kan afhjælpes ved at fjerne forhuden på penis. Men jeg er edderbrodereme imod, at man gør det “bare fordi”. I hvert fald så længe det handler om børn, fordi alle mennesker altså har retten til at bestemme over egen krop. Herunder også børn.

Jeg ved ikke om I nogensinde har set hvordan sådan en omskæring foregår, men efter selv at have brugt et par minutter på youtube, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvor kvalmefremkaldende det er for mig at være vidne til og vidende om, at det finder sted. Omskæring af raske børn – drenge og piger – er et overgreb, som jeg simpelthen ikke forstår, hvordan vi som samfund kan tolerere, ganske uagtet at det er religiøs praksis. Det er at skære i babyer og jeg synes helt ærligt ikke vi kan være det bekendt.

Hvis du er enig med mig, så vil det være en kæmpe hjælp hvis du vil bruge et minut på at finde dit nem-ID frem og lige gå ind HER og underskrive borgerforslaget. Der mangler lige knap 20.000 underskrifter og jeg håber sådan at vi sammen – med det her blogindlæg og en god portion rationale i ryggen – kan gøre et godt indhug i dem, så vi kommer ét skridt nærmere et forbud mod at skære i vores børn, uden indikation.

Skriv din kommentar

Kommentarer (42)

 1. Jeg er også imod at skære i raske børn, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis lovforslaget går igennem, om omskæringerne så ikke blot vil fortsætte i det skjulte?
  Og her jeg forestiller mig snuskede små lægepraksisser, kontorer og private hjem. Blot en tanke…

  1. Jeg er helt enig med jer i, at der formentlig foreligger en stor risiko for, at nogle børn stadig vil blive omskårede – blot i det skjulte eller under udlandsophold, men ikke desto mindre, så tror jeg altså alligevel på, at det må handle om et fåtal, der vil trodse lovgivningen i landet. At den religiøse eller traditionelt betingede praksis med tiden vil blive erstattet af noget andet. Af det frie valg, når barnet er blevet voksent, for eksempel.
   Der hvor det for mig bliver sværest er, når det kommer til hvordan man skal håndhæve en sådan lovgivning og hvorvidt den rent faktisk vil blive praktiseret eller måske nærmere vil fungere som signalværdi. Hvad jeg synes er ubetinget bedst og hvordan man bør gøre, ved jeg faktisk ikke og det kunne være ganske interessant, hvis nogen af jer allerede havde gjort jer nogle refleksioner om det?

  2. Argumentet om, at borgerforslagets vedtagelse kan føre til flere “køkkenbords-omskæringer” holder næppe. For som Klaus Rasmussen rigtigt skriver nedenfor, udføres allerede et meget stort antal uden om den lovpligtige registrering.

   Det formodede antal omskæringer af danske drengebørn lå før de seneste års indvandring på 1000-2000 omskæringer om året. Men populationen af mennesker fra omskæringskulturer er siden fordoblet i Danmark, hvorfor der kan være grund til at frygte, at der pt. omskæres 2000-4000 hvert år. Og der registreres kun ca. 600 omskæringer om året. De resterende omskæringer ved vi ikke hvor foregår, eller hvem der udfører.

   Borgerforslaget betyder, at forældrene bliver straffet for omsorgssvigt, dersom det på et tidspunkt bliver opdaget, at deres dreng er omskåret uden registrering (og uden lægefaglig grund). Derfor vil antallet af køkkenbordsomskæringer temmelig sikkert falde.

   Hvis registrering af al medicinsk begrundet omskæring skal ske (og indgrebet måske endda foretages på autoriserede lægeklinikker) i Danmark, så kan vi ret let kontrollere, om en omskåret person er blevet lovligt registreret, eller om der skal rejses tiltale imod forældrene. Og eftersom forhuden aldrig vokser ud, vil det sandsynligvis før eller siden blive opdaget.

  3. Tror du har helt ret i at det er en risiko… Men på den anden side, så er det jo altid sådan med lovgivninger! Det vil altid foregå i det mere eller mindre skjulte – fx ligesom salg af narkotika. Det er rigtigt, at det så sker i snuskede afkroge, at der bliver solgt kokain, men skal det være lovligt af den årsag? Det er en sindssygt svær diskussion, og meget vigtigt at have med i sine overvejelser med lovgivning tror jeg!

 2. Jeg er kraftigt imod omskæring af religiøse og/eller traditionelle årsager. Det er et gevaldigt overgreb på barnet, og hører ingen steder hjemme uden en medicinsk årsag. Min egen søn er omskåret som 2årig pga en voldsom forhudsforsnævring som kostede gentagne infektioner, smerter og sågar en åben indlæggelse mens vi afventede situationen.
  Dog har jeg haft samme tanke, om ikke det så bliver gjort i det skjulte?

 3. Jeg har det på præcis samme måde som Signe. Jeg er også i dén grad imod omskæring af raske børn, men jeg frygter, at det så bare vil foregå på et køkkenbord hos en selvudnævnt “kirurg” rundt omkring. Og lige netop dén tanke gør, at jeg ikke kan stemme for et forbud. Argh, jeg er virkelig i et dilemma her ?

  1. 1) Hvorfor tør vi så forbyde pigeomskæring? Det bliver vel så også gjort på køkkenbordet rundt omkring… det frygtede man i hvert fald i sin tid, men meget få sager har været rejst omkring det, så formentlig har forbuddet haft god effekt.
   2) ved ikke om køkkenbordet og kvaksalvere er meget værre end jødisk moske og ikke-medicinsk personale. Som jo er praksis i dag.

 4. Jeg har talt med kvinder og mænd, der i dag er rigtig glade for at loven mod pigeomskæring blev vedtaget, fordi det har gjort det let for dem at sige fra overfor familie og kulturel pres ved blot at kunne henvise til lovgivning. Jeg er sikker på det samme vil være tilfældet ift drengeomskæring. Vi skylder drengene at give dem samme beskyttelse af deres kropslige integritet Super fint blogindlæg

 5. Ang. Problemet med at det kunne blive gjort i det skjulte, så er virkeligheden lige nu den at, selvom der er indberetningspligt fra den læge der skal være tilstede ved omskæringen, men ikke behøver at foretage den.
  Så er det i værste fald kun 50% af de anslåede omskæringer der foretages i Danmark, der indberettes.
  Vi ved simplethen ikke hvordan resten foretages.
  Under hvilke forhold eller af hvem.
  I dag er der ikke mange muligheder for at forfølge evt. overtrædelser af indberetningspligten.
  Med en ligestilling i lovgivningen, vil dette være muligt.
  En anden ting er at lovgivningen virkede, da det blev ulovligt at omskære piger. Der er ingen grund til at tro at det skulle forholde sig anderledes nu, med mindre at man antager at størstedelen af mennesker fra omskæringsmiljøer ikle har tænkt sig at overholde dansk lovgivning.

 6. Så fint og relevant et indlæg – tak for det ? Stemmer helt klart for et forbud. Argumentet om at det så bare bliver udført i det skjulte er nok rigtigt, men det ændrer for mig ikke på, at vi bør sende et tydeligt signal om at det ikke kan accepteres da det kan være potentielt skadeligt for børnene. Det er også forbudt at begå fysiske eller seksuelle overgreb på børn og ja det foregår også stadigt i det skjulte, men derfor bør det vel ikke accepteres ?

 7. Kære Cana

  Jeg er netop blevet gjort opmærksom på din fine støtte til Intact Denmark – Forening mod børneomskærings borgerforslag og vil hermed gerne udtrykke min dybe taknemmelighed.

  Hver eneste støtteerklæring fra dig og andre borgere er et rungende JA! til beskyttelse af børns grundlæggende rettigheder.

  Af hjertet tak <3

  – Lena Nyhus

  Hovedstiller af borgerforslaget og forkvinde for Intact Denmark

 8. Hvor er det godt, at du tager noget så vigtigt op! For mig kan det (næsten) stilles så simpelt op, at alle indgreb har en risiko for infektion og blødning – som ikke var der før (medmindre det selvfølgelig gøres af en medicinsk årsag), så derfor må man simpelthen ikke udsætte små børn for det. Ligesom at forældre ikke kan frasige sig den behandling som lægen anbefaler i livstruende tilfælde til deres børn, så skal skamfering heller ikke være lovligt. Jeg ved godt, jeg sætter det meget på spidsen – det er jo svært at sætte sig ind i noget så følelsesladet, som det sikkert er for de forældre der får det foretaget.
  Netop derfor, vil det nok være nemmere for dem, hvis det var ulovligt, som en anden kommentar også pointerer!

 9. Meget enig, vi bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke være det bekendt-overgreb kommer i mange størrelser og ærinder og det her er noget, vi i høj grad kan ændre ved lov.

 10. Fedt fedt fedt at du tager emnet op!!
  Jeg underskrev så snat det var muligt, og tror og håber på at det vil batte noget!
  Min mand blev omskåret som teenager pga forhudsforsnævring, og han husker det som en tur i helvede!
  Jeg begriber simpelthen ikke at mødre og fædre kan udsætte deres bar for sådanne pinsler 🙁

 11. Jeg kan godt følge tanken om at hvis det bliver forbudt, så…men Husk nu, at alle love vi har, der bliver de alligevel overtrådt hver eneste dag i det skjulte. Også misbrug af børn. Men ved lov kan det her lettere komme konsekvenser.

 12. Jeg forstår til stadighed ikke at sådan en lov ikke blev indført på samme tid som revselsretten bortfaldt. Det er efter min opfattelse det samme. Forstår så heller ikke hvorfor folk flygter fra din FB pga dette indlæg. Lukker de øjnene??? For der kan man da ikke.
  Min bror er omskåret pga for snæver forhud, og jeg mener også at omskæring kun bør forekomme i forbindelse med behandling. Hverken pga religion eller kultur…

 13. Så er der edderbroderme stemt!!
  SLUT med at lave den slags overgreb på børn <3
  FEDT, og ikke mindst VIGTIGT at du bruger din offentlige stemme til sådan en debat.

  TAK for dig..

 14. “og en anden, som efterhånden er så tabuiseret at sige noget kritisk om, at vi helt klart hellere tier, frem for at tale” der har i min optik aldrig været et tidspunkt, hvor det har været mere legalt at sige noget kritisk om den “anden” religion, end nu. Regeringen laver ikke andet!
  Er klar over, at det ikke har noget med indlægget at gøre.

 15. Jeg får virkelig kvalme og ondt i sindet bare af at tænke på omskæring af børn. Både drenge og piger. En i min mødregruppe har fået omskåret sin lille fine dreng, og selvom det var forventeligt, at det ville ske, gjorde det bare fysisk ondt at høre. Især når jeg stod med min egen lille baby dreng.
  Jeg vil gerne skrive under, og er glad for din opfordring, Cana!

  1. Jeg arbejdede samme med en børnepsykolog der længe overvejede om hendes endnu ufødte søn skulle omskæres.
   Hun besluttede sig for at det skulle han, med afsæt i hendes families kultur og historie, og hun konkluderede at omskæringen ville være identitetsbærende.
   Det var et velovervejet og velinformeret valg lavet af en person med stor indsigt i børns psykisk udvikling.
   Jeg har ikke selv fået mine børn omskåret, og har rigtig svært ved at sætte mig ind i det.
   Men jeg har tillid til at mine medborgere som udgangspunkt kan træffe gode valg for netop deres børn – og er bekymret for at vi udtrykke mistillid til minoriteternes forældreevne og evne til at træffe valg angående deres børn.
   Jeg er ikke pro-omskæring, men jeg mener dialog og information må være måden at gå frem på – man kan godt være imod omskæring uden at gå ind for et forbud.

   1. Nu stiller jeg altså heller ikke tvivl om hende i min mødregruppes forældreevne, for det er jeg hverken givet til at vurdere, eller være dommer over. Hun er en god mor, rigtig god. Men derfor gør det stadigvæk ondt på mig, at hun, og rigtig mange mennesker i verden synes, at det er en god beslutning at skære i raske børn, ligemeget hvor velovervejet beslutningen er, og hvor god en forældre man ellers er.

    1. Du er ikke i tvivl om hendes forældreevne, men forbuddet vil gøre hende kriminel – borgerforslaget lægger op til en strafferamme på 6 år.
     Jeg er ikke sikker på at omskæring er mere traumatisk end tvangsadskillelse fra forældrene mens de sidder i fængsel.
     Og at tro alle folk holder op med at omskære grundet et forbud er simpelthen ikke realistisk.

 16. Jeg vil foreslå, at I læser om omskæring her: circuminfo.dk. Circuminfo er ikke for omskæring, men imod et forbud, fordi vi ligesom Lægeforeningen mener, at konsekvensernevil være helt uoverskuelige.

  Desuden er kampen for et forbud mod jødernes vigtigste ritual den største trussel mod jøderne i Danmark siden 2. Verdenskrig.

  Man kan overhovedet ikke sammenligne pige- og drengeomskæring. Tre nye store meta-undersøgelser af den eksisterende forskning vedr. Ikke-medicinsk omskæring viser, at der ikke er forskel i følsomhed eller sexliv hos omskårne og ikke omskårne mænd. Kvindeomskæring har ofte invaliderende følger, og forbuddet blev først gennemført efter års forebyggende arbejde og det blev hilst velkomment af den somaliske forening.

  Eksperter og rabbinerne siger samstemmende, at et forbud mod at følge Guds bud til jøderne om at omskære sønnerne på 8. dagen vil betyde dødsstødet mod jødedommen i Danmark.
  Desuden ville 60% af alle amerikanske mænd, især hvide protestanter, ikke omskære deres sønner, ligesom de selv er omskåret, hvis de ikke anså omskæring for at være bedst.

  1. Hvilke invaliderende følger har kvindeomskæring, hvis vi her ser blrt fra infibulation? Som du nævner, findes der ikke evidens for at omskæring skader sexualiteten hos mænd. Men det gør der faktisk heller ikke for omskårne kvinder, hvilket en nylig dom også lagde vægt på.
   Tilbage står som Cana siger, der uetiske i at skære i raske børn i et land hvor vi for længst har afskaffet revselsesretten.

   1. Da regeringen forbød alle typer FGM, også sunna, hvor man “blot”
    fjerner clitoris, bemærkede den at alle typer FGM medfører arvævsdannelse, ift sunna kan det give hyppige og tilbagevendende urinvejsinfektion, nyrebækkenbetændelse og keloiddannelse.
    Bemærk at der anatomisk og funktionsmæssigt er forskel på klitoris og mandens forhud. Klitoris har mange blodkar og der er stor risiko for farlig blødning når den fjernes. WHO bemærker høj risiko for seksuelle problemer hos kvinder udsat for FGM, mens flere metaanalyser ikke har vist den samme risiko hos omskåret mænd.

    1. Sunna medfører ikke nædvendigvis fjernelse af klitoris – der er mange mildere former. Historisk set har man ikke skelnet frem til 1980’erne og afrikanske kvinderettighedsforkæmpere ikke været enige i denne skelnen.
     Ved små drengebørn sidder forhuden som bekendt fast på glans, derfor mener jeg stadig fuldt ud at man kan sammenligne.
     Og som du selv er inde på “bemærker WHO”. Der ER ikke evidens for at omskæring = ødelagt sexualitet. Som du selv er inde på, er sex mere end anatomi. Og netop sexuel nydelse enormt svær at forske i. Du henviser til metaanalyser men hvis du er bekendt med forskning i sexualitet ved du igså at sexuel tilfredshed er svær at forske i og at der er få eller ingen verificerede spørgeskemaer/studier. Altså kan vi på nuværende ikke bruge videnskabelig evidens da den er af for ringe kvalitet og alt for biased udført af folk med stærke interesser i ene eller anden lejr. Tilbage er at det er uetisl at skære i små børn – også små drengebørn.

   2. Nu er netop infibulering den hyppigste form for FGM i Danmark (se lægehåndbogen). Infibulering er ikke alene fjernelse af klitoris, men også af kønslæberne men efterfølgende sammensyning, og er forbundet med skyhøj komplikationsrate både på kort og lang sigt.
    Du taler andetsteds om at sunna “er mange ting”. Sunna er fjernelse af klitoris. Der er bittesmå undtagelser, der er vist tale om småsamfund i Indonesien og i Kurdistan, men det er faktuelt forkert at påstå sunna ikke oftest betyder fjernelse af klitoris. At du kan mene dette, og den efterfølgende arvævsdannelse, ikke påvirker kvindernes kønsliv og har andre alvorlige komplikationer må vist stå for egen regning.
    Og til sidst: hvis du mener seksualiteten ikke alene sider i kønsdelene vil jeg gerne give dig ret. Mht mænd har hverken objektive mål for følsomhed på penis eller subjektive mål for seksuel tilfredshed vist sig at være påvirket af omskæringsstatus.

  2. Men Jette Møller: Lægeforeningen er jo imod omskæring af umyndige. Ja, du har ret i, at konsekvenserne af et forbud er svære at forudse. Men omskæring bør ikke foregå på umyndige – har Lægeforeningen udtalt.

   1. Lægeforeningen støtter IKKE et forbud mod omskæring, og begrunder dette med at ingen ved hvad konsekvenserne vil være. De frygter et forbud vil have dårlige konsekvenser for drengene. De frygter også konsekvenserne for minoriteter og mener udfasning skal ske i dialog med minoriteterne.

 17. I USA omskæres rutinemæssigt lidt over ca. 50 % af alle drengebørn ved fødslen. Forstår virkelig ikke, hvorfor det bliver gjort til et problem her i Danmark? Man snakker konstant om konsekvenser og traumatisering af drengene, hvis de omskæres. HVEM har man spurgt for at finde ud af dette?!? Har omskårne mænd og drenge stået side om side og kæmpet for sådan et forbud?? Hvis de omskårne syntes det var åh så slemt, konsekvensfyldt og traumatiserende, havde de vel heller ikke ladet deres egne sønner blive omskåret?! Dette ritual har fundet sted i MANGE århundrede i flere forskellige lande rundt omkring i verden, såvel vestlige som ikke-vestlige, og man bliver hele tiden bedre og bedre til at udføre det på bedste og mindst skadelig måde (her er jeg for, at det bør udføres hos læger og på sygehuse). Der er samtidig flere VIDENSKABELIGE artikler som påpeger fordelen ved omskæring. Og der er vel en grund til at gøre det ved helt små drenge, da det heler hurtigere og for at mindske “traumaet” af indgrebet som varer max 5-10 min. Og når de er så små, behøver man heller ikke narkose, blot lokalbedøvelse og lidt smertestillende. Er så træt af vores bedrevidenhed i Danmark, og at vores standarder for hvad der er “normalt”, også burde gælde for resten af befolkningen verden over. Men guess what? Danmark er en lille plet på verdenskortet, så lad dog folk udføre hvad deres kultur eller religion lyster, så længe det ingen SKADE medfører. Lad os i stedet fokusere MERE på andre TRAUMATISERENDE ting som børn reelt bliver påvirket af, såsom eksponering for vanrøgt, svigt, incest, andre former for misbrug, familierelateret vold osv osv i flere år……..

  1. Du siger det så fint selv – når de er små, bedøver vi dem ikke ordentligt.
   Ikke fordi de ikke behøver, de mærker skam fint smerte, men fordi vi ikke kan/gør.
   At vi skal lade være fordi Danmark er et lille land? Tja, de fleste steder i verden mener man også, at børn har godt af fysisk afstraffelse. Det hører med til at være en ansvarlig forældre at bruge det i sin opdragelse. Alligevel har vi forbudt det og holdningen har ændret sig med dette forbud.

   1. Fysisk afstraffelse kan ikke sammenlignes med en kulturel eller religiøs handling, som ikke skader barnet på sigt, som fysisk afstraffelse gør (hvilket jeg også skriver, vi skal fokusere MERE på). I Danmark bedøver man skam barnet med lokalbedøvelse, så det mærker mindst mulig smerte. Eller kender du nogle læger som ikke gør? Eller forældre som IKKE vil lade deres børn bedøve? Processen varer max de 5-10 min, og så er der for de fleste næsten intet at mærke længere. For andre er det så væk efter helingen et par dage senere.

 18. Hvad med omskæring i dele af verden hvor HIV raten er meget høj?
  Er det ikke mærkeligt at forbyde noget herhjemme, der redder mange liv i for eksempel Afrika?
  Ifølge WHO nedsætter omskæring risikoen for HIV smitte med 60%. Samtidigt stiger risikoen ved indgrebet med alderen, fra ca 0,18% til 5%.
  Og flertallet har seksuel debut før de er 18 år, WHO mener at omskæring – sammen med oplysning om HIV og sikker sex, øget adgang til HIV testning og kondomer – kan redde liv.
  Er det så ikke lidt hyklerisk at forbyde det ved lov herhjemme? Ville det ikke være skidt hvis man holdt op med at omskære i lande som Sierra Leone hvor mange omskæres som spæde? Kunne man ikke bruge oplysning og dialog istedet for herhjemme?

  1. Det er en relativ risiko – pr samleje! Hvor mange nøjes med ét?
   Så tallene er forskruet og promoveret af amerikanske omskærings entusiaster. Lokalbefolkningen synes iø mange steder ikke at bakke videre op om ideen. Gad vide hvorfor 😉

   1. Nej, det er ikke en relativ risiko per samleje.
    Læser du studiet af Mehta et al. 2013 laver man et opfølgning 6 år efter omskæring, og finder at 11% af de ikke-omskårne har HIV, mens kun 4,8% af de omskårne har.

 19. Tak Cana! For at sprede et vigtigt budskab og derved bidrage til at kønslemlestelse af drengebørn bliver forbudt ved lov.

Kurv Luk
Updating…
Ingen produkter i kurven